Výuka designu na VŠE

Učím design tak, aby to studenty bavilo.

Učím na vysoké škole budoucí designéry

Předávat znalosti mě vždy lákalo. Ve stejnou chvílí jsem ale věděl, že abych mohl někoho učit, musím k danému oboru mít skutečný vztah a dostatečně ho ovládat. To se stalo v roce 2024, kdy jsem začal vyučovat Design Thinking na VŠE v Praze.

[článek se připravuje]